วันพุธ, มีนาคม 02, 2559

ประชาสัมพันธ์ : ดาวน์โหลดฟรี Kyoto Review of SE Asia Issue 19 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" อ.ปวิน บก.
จาก FB อ.ปวิน
ในฐานะบรรณาธิการ Kyoto Review of Southeast Asia ผมมีความยินดีที่จะแจ้งว่า Issue 19 ออกเผยแพร่วันนี้ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ Justin McDaniel จากมหาลัย Pennsylvania เป็น บก รับเชิญ เรามีบทความ 5 ชิ้น ล้วนแปลเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ไทยและบาฮาซา อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในคอลัมน์ Young Academic's Voice เรามีความจาก ดร Huong Le Thu เขียนเรื่องชนชั้นกลางของเวียดนาม ทั้งหมด ดาวน์โหลดฟรีครับ

1 March 2016: DEAR COLLEAGUES

Centre for Southeast Asian Studies at Kyoto University proudly presents the new issue (19) of Kyoto review (March 2016) which focuses Buddhism in Southeast Asia. We have five articles by Yoko Hayami and Tatsuki Kataoka; Jack Meng-Tat Chia; Jordan Baskerville; Alicia Turner, and; Erick White--all are translated into Japanese, Thai and Bahasa Indonesian. We are delighted to have Justin McDaniel(University of Pennsylvania) as guest editor. This issue, as usual, also includes a section of book reviews, and a column--Young Academic's Voice (YAV), as a platform for young researchers to voice their opinions on all things Southeast Asia, with one article per month. As for this month's YAV, we present Huong Le Thu, a researcher at the ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore who has written on a topic, "Vietnam's Urban Middle Class: Rapidly Growing, Slowly Awakening.


List of articles:

1. Yoko Hayami and Tatsuki Kataoka -- Rethinking "Religion" from the Margins
2. Jack Meng-Tat Chia -- The curious Case of Buddhist Activism in Singapore
3. Jordan Baskerville -- Buddhist Studies in Vietnam: Some thoughts on Current and Future Directions
4. Alicia Turner -- Myanmar Contesting Conceptual Landscapes in the Politics of Buddhism
5. Erick White -- Staging Hinduism in the Bangkok Metropolis: Ritual Spectacle and Religious Pluralism in an Urban Thai Buddhism Milieu

Thank you very much
Pavin Chachavalpongpun
Chief Editor
On behalf of KRSEA Committees

Link: