วันจันทร์, มีนาคม 07, 2559

วิสา คัญทัพ : เสื่อม + เส้นผมบังภูเขา

เสื่อม

เสื่อมไปทุกวงการบ้านเมืองนี้
วังวัดสงฆ์ องค์มนตรี ไม่มีเหลือ
ผู้ใหญ่เป็นหลักให้ถือท้ายเรือ
กลายเป็นเบื้อเป็นเบือเป็นบ้าบอ
ศาลซึ่ง เคยสถิตย์ ยุติธรรม
เป็นที่พึ่งแห่งกรรมตามเกิดก่อ
แต่ตราชั่งทั้งหมดกลับคดงอ
น้ำลด เห็นตอ ขึ้นเต็มเมือง
เสื่อมสิ้น จนถึง สื่อมวลชน
จริยธรรมพร่ำพ่นไปตามเรื่อง
ชี้หน้ากล่าวโทษด้วยโกรธเคือง
ทำตัวเป็นกระเบื้องเฟื่องฟูลอย
จึงสับสน ไปทั่ว ความชั่วดี
มาตรฐานไม่มีแต่เถื่อนถ่อย
คนดีเดินตามตรอกตามซอกซอย
ชี้ครอกพลอยกร่างบนถนนกรรม

กวีศรีประชา
5/3/2016

...

ooo
เส้นผมบังภูเขา

นานไหมกว่าจะรู้อะไรจริง
นานไหมกว่าทุกสิ่งจะแจ้งเห็น
นานไหมเส้นผมพลิ้วปลิวกระเซ็น
บังภูเขาเบือนประเด็นความเป็นจริง
ใครจะเอาเส้นผมที่บังตา
ลบความเชื่อศรัทธาอันกลอกกลิ้ง
ล้างเล่ห์ลมลวงหลอกเอาออกทิ้ง
จังหวะชิงเปลี่ยนผ่านด่านสำคัญ
จะยืดเยื้อยาวนานสักปานไหน
ขอเพียงดวงใจยังใฝ่ฝัน
เราเดินกันมาไกลแล้วใกล้วัน
แห่งพระจันทร์เต็มดวงแจ่มห้วงฟ้า

กวีศรีประชา
4/3/2016