วันอาทิตย์, มีนาคม 06, 2559

"นักโทษการเมืองหญิง"ชีวิตที่โลกลืม


https://www.youtube.com/watch?v=CioaqlXEAAU&feature=youtu.be

"นักโทษการเมืองหญิง"ชีวิตที่โลกลืม

jom voice

Published on Mar 5, 2016

คุณสุกัญญา พฤกษาเกษมสุข ภรรยานักโทษทางการเมือง( สมยศ พฤกษาเกษมสุข) ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับชีวิตนักโทษการเมืองหญิงที่ถูกคุ­มขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมว่า หลังการรัฐประหาร 29 กันยายน 2549 เป็นต้นมาจำนวนนักโทษทางการเมืองหญิงเพิ่ม­มากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ผิดม.112 และการเคลื่อนไหวทางการเมือง ปัญหาใหญ่คือต้องขึ้นศาลทหาร ซึ่งไม่อาจได้รับสิทธิในการต่อสู้คดี และกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดผู้เข้าเยี่ยม หากญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเกือบจะ หมดสิทธิ์ที่จะมีคนมาเยี่ยม มีการปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาย­นอก บางคนมีลูกเล็กต้องดูแล ต้องให้สามีทำหน้าที่เลี้ยงแทน โดยเฉพาะผู้ต้องหาคดี 112 เกือบจะไม่มีความหวังอะไรเลยว่าจะได้รับอิ­สรภาพออกมาสู่โลกภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการตั้งกองทุนขึ้นเพื่อช่วยเหลือน­ักโทษการเมืองหญิงขึ้นมา โดยกลุ่มอาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลั­ย ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งความช่วยเหลือไปได้ที­่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 9834008139 ชื่อบัญชี น.ส.จันจิรา สมบัติศิริ หรือ น.ส.เบญจลักษณ์ ฉั่ว หรือ น.ส.ปฐมพร แก้วหนู ( กลุ่มอาจารย์และตัวแทนญาติผู้ต้องขัง )