วันศุกร์, มีนาคม 18, 2559

"ถ้า กรธ ทำตาม คสช"
"ถ้า กรธ ทำตาม คสช"

ผมเห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาตามข้อเสนอล่าสุดของ คสช แล้วเดาได้ไม่ยากว่า ผู้มีอำนาจบางคนคงไม่อยากให้บางพรรคได้เป็นรัฐบาล หรือบางคนอาจอยากกลับมามีอำนาจอีกโดยไม่ต้องลงเลือกตั้ง จึงได้กำหนดสูตรเลือกตั้งที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักการในระบอบประชาธิปไตย เช่น ข้อเสนอที่ให้ กรธ กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน ให้ใหญ่ขึ้นมี ส.ส. เขตละไม่เกิน 3 คน จะทำให้ทั้งประเทศจะมีเขตเลือกตั้งประมาณ 120 เขต แต่การให้ประชาชนมีสิทธิเลือก ส.ส. ได้เพียงคนเดียว จะทำให้แต่ละเขตมีจำนวน ส.ส. จากหลายพรรคคละเคล้ากันไป ไม่มีพรรคใดได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด

ข้อเสนอให้มี ส.ว. จำนวน 250 คน มาจากการแต่งตั้งหรือสรรหาแต่มีอำนาจมหาศาล ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ควบคุมจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและที่สำคัญสามารถออกเสียงในการลงมติไม่ไว้วางใจได้ด้วย ก็เพื่อสกัดไม่ให้พรรคที่ท่านผู้มีอำนาจไม่พึงปรารถนาสามารถจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศได้ จึงบอกล่วงหน้าได้เลยว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลผสม โดยมีพรรคที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับ 1 เป็นฝ่ายค้าน มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกแต่หน้าตาคุ้นๆ โดยพรรคลำดับรองเป็นผู้เสนอคนไทยกำลังจะมีรัฐบาลหน้าตาแบบนี้ไปอีก 2 สมัยการเลือกตั้งหรือ 8 ปีเต็ม

ส่วนข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้น อ้างว่าไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจแต่มีไว้เพื่อป้องกันการเกิดสูญญากาศหรือกรณีเกิดวิกฤตทางการเมืองเท่านั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์จึงกำหนดให้บุคคลภายนอกต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด แต่หลักการนี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นใครก็ได้และไม่ต้องระบุรายชื่อล่วงหน้า นอกจากนี้ กรธ ได้กำหนดว่าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันสุดท้ายที่ คสช. ครม. สนช. สปท. และบุคคลทั่วไปสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อ กรธ. แต่ข้อเสนอของ คสช ถูกยื่นมาล่วงเลยกรอบที่กำหนดไว้เกือบหนึ่งเดือน จึงเป็นความท้าทายต่อจริยธรรมของนายมีชัยและคณะ ที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอที่ถูกยื่นมาผิดกฏกติกาที่ตัวเองวางไว้หรือไม่ หาก คสช และ กรธ ไม่รักษากฏกติกาเสียเองแล้วจะไปคาดหวังให้ประชาชนปฏิบัติตามได้อย่างไร

คสช ให้เหตุผลสำคัญในการยึดอำนาจเพื่อสร้างความสงบ ประชาชนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี แต่พฤติกรรมที่ผ่านมาคนในฝ่าย คสช หรือที่เรียกว่าแม่น้ำ 5 สาย กลับเป็นฝ่ายสร้างความขัดแย้งเสียเอง หากรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขตามข้อเสนอของ คสช ประชาธิปไตยจะต้องถูกแช่แข็งไปอีก 2 สมัยเลือกตั้งหรือ 8 ปีเต็ม ยิ่งเมื่อฟังการให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวของหัวหน้า คสช ที่แสดงความมั่นใจในอำนาจของตนว่า กรธ จะต้องแก้ไขให้ ล้วนมีสาเหตุจากประชาชนมีความขัดแย้งแบ่งออกเป็นฝักฝ่ายทำให้ คสช ใช้เป็นข้ออ้างในการควบคุมอำนาจไว้ตามบทเฉพาะกาล ผมจึงขอวิงวอนพี่น้องประชาชนทุกสีและทุกกลุ่มการเมืองให้ลืมความขัดแย้งในอดีต อันจะทำให้ คสช ไม่มีข้ออ้าง จับมือกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยบนหลักนิติธรรม ความบาดหมางในใจของแต่ละคนเทียบไม่ได้เลยกับประชาธิปไตยที่จะต้องสูญเสียไป เชื่อผมเถิดว่าตั้งแต่มีโลกใบนี้มา ยังไม่เคยมีใครชนะประชาชนได้ถ้าประชาชนพร้อมใจกัน

วัฒนา เมืองสุข
16 มีนาคม 2559

ที่มา

Katana Muangsook