วันอังคาร, มีนาคม 01, 2559

วาทะเด็ด... ประเทศมึง มันบ้า ยอมให้คนที่ละเมิดกติกา มาเขียน กติกา

พ.ร.บ.คุมประชามติ ระบุ โทษยุยงคว่ำร่างรธน. จำคุก 10 ปี: Spring News

แหล่งข่าวจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ครม.ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

สาระสำคัญอยู่ที่มาตรา 12 ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการออกเสียงประชามติ ซึ่งระบุว่า ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทางอื่นใดที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม ข่มขู่ หรือลักษณะอื่นใด โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียง ไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวาย เพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: http://www.springnews.co.th/politics/276446