วันพุธ, กรกฎาคม 23, 2557

ในหลวงเสด็จออก 'เปี่ยมสุข' พระราชทาน รธน.

โดยมีข้อความสำคัญอย่างที่สุด อันหาที่เปรียบมิได้ อยู่ที่มาตรา ๔๔
แถมด้วยมาตรา ๔๘ ที่ Paul Chambers, director of research at the Institute of Southeast Asian Affairs in Chiang Mai บอกว่า

“Almost every Thai constitution has included an amnesty for the military. In fact, amnesty for militaries has been a major rationale for most Thai constitutions. This allows and encourages coup after coup after coup.”

ตามนี้ http://www.bloomberg.com/news/2014-07-22/thailand-junta-retains-sweeping-power-under-interim-constitution.html