วันจันทร์, กรกฎาคม 21, 2557

ความเคลื่อนไหวอีกครั้ง ของผู้ห่มคลุมผ้ากาสาวฯ อีกนายสืบเนื่องจากข่าวนี้...

ที่มา ผู้จัดการ Online

...ก่อนหน้านี้ : “เราใช้เงินไปกว่า 1,400 ล้านบาท ในการเคลื่อนไหวช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยในเงินจำนวนนี้ 400 ล้านบาทมาจากครอบครัวและพันธมิตรของแกนนำ ส่วนอีก 1,000 ล้านบาท นั้นมาจากเงินบริจาคสดๆ ของผู้สนับสนุนของเรา”

แล้วผู้พูดก็ไปบวช อย่างเฉียบไว...

หลังจากนั้น :

มีความเคลื่อนไหวของผู้ห่มคลุมผ้ากาสาวฯ อีกนาย...

"หมดม็อบมาเป็นหนี้หัวโต รายจ่ายที่หมดไปประมาณ 260 กว่าล้านตลอดช่วงการชุมนุม แล้วเราได้รับการบริจาคจริงไม่ถึง 50 ล้านบาท ไม่เหมือนลุงกำนันที่ได้เป็นแสนเป็นล้าน”

ที่มา :
โพสต์ทูเดย์

ไม่รู้นะว่า แล้วผู้พูดจะไป 'สึก' อย่างฉับพลันหรือเปล่า