วันศุกร์, กรกฎาคม 18, 2557

ILAW : ผลงาน "คสช." คืนความสุข เป็นอย่างไรบ้าง


ที่มา ILAW

หลังการเข้ายึดอำนาจ คสช.ประกาศจะ "คืนความสุข" ให้ประชาชน ผ่านนโยบายต่างๆ มากมาย ทั้งการออกกฎหมายและแก้กฎหมาย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วปราบรามสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งการใช้อำนาจพิเศษจากกฎอัยการศึกเข้าจัดการปัญหาต่างๆ ด้วย

ปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่มีอยู่แล้วก่อนการรัฐประหารนั้นมากมายเหลือเกิน หลายปัญหาก็มีสาเหตุของปัญหาที่ซับซ้อน จนการแก้ไขนั้นอาจต้องรื้อกันถึงรากเหง้า "อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงพอหรือไม่ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้?" มีเพียงคสช.เท่านั้นที่จะเป็นผู้พิสูจน์คำตอบให้กับคำถามนี้

และในยามที่กลไกการตรวจสอบทำงานไม่ได้ภายใต้อำนาจเบ็ดเสร็จ ก็มีเพียงประชาชนเท่านั้นที่จะทำหน้าที่จับตาตรวจสอบผลงานตามนโยบาย "คืนความสุข"http://ilaw.or.th/node/3166

สรุปผลงาน คสช. กับปัญหายาเสพติดhttp://ilaw.or.th/node/3167

สรุปผลงาน คสช. กับปัญหาการพนันhttp://ilaw.or.th/node/3174

สรุปผลงาน คสช. กับการปฏิรูปแบบเรียนhttp://ilaw.or.th/node/3173

สรุปผลงาน คสช. กับปัญหาศาสนาและวัฒนธรรมhttp://ilaw.or.th/node/3168

สรุปผลงานคสช. กับปัญหาป่าไม้ http://ilaw.or.th/node/3169

สรุปผลงานคสช. กับปัญหาแรงงานข้ามชาติhttp://ilaw.or.th/node/3172

สรุปผลงาน คสช. กับการจัดระเบียบรถตู้http://ilaw.or.th/node/3175

ฯลฯ