วันเสาร์, กรกฎาคม 26, 2557

อั้ม เนโกะ : รัฐธรรมนูญ "ชั่ว" คราว 57 ของประยุทธ์และลิ่วล้อ


http://www.youtube.com/watch?v=gUpJPPJUa6g&feature=youtu.be

Published on Jul 24, 2014
รัฐธรรมนูญใดก็ปรองดองไม่ได้ ถ้าไม่มี "ความยุติธรรม" !
ปล.แก้นิดนึงนะคะ ม.17 ยุคจอมพลสฤษดิ์
ooo
โปรดใช้วิจารณญาณเองครับ...
....

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...
การแสดงงิ้วล้อการเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทันเหตุการณ์มากก