วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 24, 2557

บรรยากาศ @สุวรรณภูมิ ยิ่งลักษณ์ ไปฝรั่งเศส - นักข่าว : ท่านนายก ท่านนายกขา