วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 17, 2557

ท่านผู้นำประยุทธ์โหงวเฮ้งดี เหมือนป๋าเปรม บ้านเมืองจะดีขึ้น หากท่านประยุทธ์นั่งนายกฯ...โหรบอก..."บ้านเมืองดีขึ้น หากประยุทธ์นั่งนายกฯ เพราะโหวงเฮ้งดีเหมือนป๋าเปรม อย่าจัดเลือกตั้งปี 58-59 เพราะดวงเมืองยังไม่ดี" ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ประธานกรรมการสถาบันศาสตร์แห่งชาติ

ฮับ...โหงวเฮ้งดีมาก จนไม่มีชาติใหนอยากคบ...
พระราชาในวรรณคดีหลายเรื่องก็วิบัติเพราะโหรนี่นะ ท่านผู้นำจะลองอีกซักคนก็ตามใจนะฮับ