วันพุธ, กรกฎาคม 23, 2557

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : โมเดลของ คสช ไม่ใช่ คมช (เปรียบเทียบ แล้วหลงทาง) โมเดลของ คสช คือ ปฏิวัติ 2501/02 ของสฤษดิ์


ที่มา FB Charnvit Ks

Thai political history is repeating itself
(From Sarit/Thanom to Prayuth)
It should be compared to Sarit's 2502/1959
ควรจะต้องเปรียบเทียบกับ ธรรมนูญฉบับ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 2502
จะเห็นภาพว่า คสช ต้องการทำอะไร

เพราะ สฤษดิ์ น่าจะเป็น โมเดล
ของอนุรักษ์นิยม อำนาจนิยม และ อประชาธิปไตยมวลไทย

สรุป
โมเดลของ คสช ไม่ใช่ คมช (เปรีียบเทียบ แล้วหลงทาง)
โมเดลของ คสช คือ ปฏิวัติ 2501/02 ของสฤษดิ์
ที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จ absolutism ม 17 กับ นรม
และที่ใช้เวลาร่างรัฐธรรมถึงกว่า 10 ปี
(ดึงเกม อยู่ในอำนาจ)
จะมาคลอดคือ รัฐธรรมนูญฉบับ 2511 ครับ
cK@WiilHistoryRepeatItself???
http://th.wikisource.org/wiki/ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร_พุทธศักราช_๒๕๐๒

....

คสช.แถลง : เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ฉบับที่19 (23 ก.ค. 57)