วันอาทิตย์, กรกฎาคม 27, 2557

อ.ปวิน พูดแทนคนไทยหลายล้านคน ให้สัมภาษณ์เต็มๆ กับวิทยุออสเตรเลีย ABC เรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราว


ผมให้สัมภาษณ์เต็มๆ กับวิทยุออสเตรเลีย ABC ซึ่งออกอากาศไปเมื่อวาน เรื่องรัฐธรรมนูญชั่วคราว สาระคือ
1. แทบไม่มีส่วนใดที่ระบุถึงการสร้างเสริมประชาธิปไตยและปกป้องสิทธิมนุษยชน
2. จุดมุ่งหมายคือการฝังรากของระบบเผด็จการ จึงเขียน รธน มาเพื่อการณ์นั้น
3. การที่ประยุทธตั้งตัวเองเป็นนายก การที่ไม่เปิดให้มีประชามติต่อ รธน ก็ชี้ชัดถึงเป้าหมายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
4. คนไทยยังถูกปิดปาก กลัวถูกจับกุม และต้องทนต่อไป
.....ที่น่าสนใจคือ ทาง ABC สัมภาษณ์ปณิธานด้วย ที่ออกมาแก้ตัวให้ทหารในมาตราที่ 44 ว่า ทหารจะใช้ในยามจำเป็นเท่านั้น.... อกอีแป้น!
My full interview with Australia's ABC on the interim constitution, which I highlighted that it seriously lacked democratic principles but seemed to further entrench military rule. Interestingly, ABC also interviewed Panitan, the former spokesman of the Abhisit government who defended Article 44 of the constitution... read the article for details...


http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-07-25/thailands-draft-constitution-will-not-restore-democracy-expert-says/1348399