วันจันทร์, กรกฎาคม 28, 2557

คสช.: ทหารให้ความสำคัญเรื่องสิทธิ...


ที่มา บีบีซีไทย

"ประยุทธ์"ขอความเห็นใจระบุใช้อำนาจอย่างระวังแล้ว ชี้กำลังเตรียมตั้งกรรมการดูแลเรื่องสิทธิ แต่ในวันเดียวกันกลุ่มฮิวแมนไรซ์วอชออกแถลงการณ์ใหม่ หนนี้วิจารณ์รธน.ให้อำนาจคสช.มากไปไม่มีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิ

ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในเนื้อหาของรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ประจำวันที่ 25 กค. ในเนื้อหารายการที่พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆหลากหลายคล้ายการรายงานสรุปความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ มีหลายครั้งที่หัวหน้าคณะคสช.เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเข้าใจเจตนาของคสช. ความจำเป็นของการทำงานที่อาจจะกระทบกระทั่งพร้อมขอความร่วมมือ โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ

แต่ในขณะที่หัวหน้าคณะคสช.กล่าวถึงเรื่องนี้ กลุ่มรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนในสหรัฐคือฮิวแมนไรซ์วอชก็ได้ออกแถลงการณ์ฉบับใหม่ วิจารณ์รัฐธรรมนูญชั่วคราว ว่าให้อำนาจทหารมากเกินและไม่มีมาตรการรับมือหากมีละเมิดสิทธิหรือมาตรการลงโทษ

ในแถลงการณ์เรื่อง “ประเทศไทย:รัฐธรรมนูญชั่วคราวให้อำนาจอย่างกว้างขวาง” ฮิวแมนไรซ์ ระบุว่ามีหลายประเด็นที่น่าห่วงในรธน.ฉบับนี้ เพราะโดยรวมแล้วเป็นการให้อำนาจทหารมาก และเป็นรธน.ที่ออกโดยไม่ผ่านการกระบวนการหารือกับสาธารณะเลย นายแบรด อดัมส์ แห่งกลุ่มฮิวเมนไรซ์บอกว่า รธน.ฉบับนี้มีเนื้อหาอ่อนมากในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ อนุญาตให้คสช.ดำเนินการต่างๆได้โดยไม่มีมาตรการตรวจสอบดังนั้นหากละเมิดสิทธิไปแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ “แม้มาตรา 4 จะให้การยอมรับอย่างกว้างๆต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพตามประเพณีประชาธิปไตยและพันธะกรณีระหว่างประเทศ แต่คสช.มีอำนาจตามมาตรา 44 และ 47ในการจำกัด ระงับหรือยับยั้งการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน”

ฮิวแมนไรซ์วอชหยิบยกมาตราที่ 44 มาพูดถึงค่อนข้างมากในแถลงการณ์โดยบอกว่าเป็นมาตราที่ให้อำนาจคสช.สั่งระงับยับยั้งการกระทำใดๆ “ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ”

มาตรการตรวจสอบเอาผิดในกรณีมีการละเมิดกลับไปอยู่ที่พันธะกรณีกับต่างประเทศ โดยฮิวแมนไรซ์วอชบอกว่า แม้ว่าในรธน.จะระบุไว้ในมาตรา 48 ให้นิรโทษกรรมคสช. แต่กฎหมายระหว่างประเทศรับรองสิทธิในการที่ผู้ที่ถูกละเมิดและจะได้รับการเยียวยา ทั้งรัฐบาลยังจะต้องสอบสวนข้อกล่าวหาในกรณีที่มีการละเมิดอย่างร้ายแรงรวมทั้งต้องดำเนินคดีด้วย

ก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศได้ออกมาแถลงโต้ฮิวแมนไรซ์วอชเรื่องการออกแถลงวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสิทธิมนุษยชนของไทย โดยระบุว่าเป็นการใช้ข้อมูลเก่า

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ ก็กล่าวในรายการวันนี้ว่า จนท.ได้เชิญผู้แทนขององค์การนิรโทษกรรมสากลไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนตลอดไปจนถึงเรื่องการดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าว พร้อมกับบอกว่า หลังพูดคุยผู้แทนของนิรโทษกรรมสากลเข้าใจ มีท่าทีเห็นด้วย และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานของคสช.

พล.อ.ประยุทธ์ใช้เวลาไม่น้อยในการหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นพูดหลายตอนในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” สิ่งหนึ่งที่ย้ำตลอดรายการคือการที่บอกว่าคสช.ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างมาก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ

“วันนี้คสช.อยากจะเรียนให้ต่างประเทศเข้าใจว่า เรามิได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแต่ประการใด เราไม่มีนโยบายให้เกิดกรณีการทำร้าย ทารุณอย่างรุนแรงต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ การฆ่า การทรมาน”

อย่างไรก็ตาม หน.คณะคสช.เตือนว่า ในการทำงานต้องมีผลกระทบด้วย “แต่ในสภาวะไม่ปกติเช่นนี้ เราคงมีความจำเป็นในบางเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบอยู่บ้างต่อสิทธิ์ของประชาชน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว พร้อมกับยกตัวอย่างเรื่องของสื่อ ที่กำหนดให้สื่อมีความระมัดระวังในการเสนอข่าว ซึ่งในเรื่องของสื่อนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังขนายความด้วยว่า คสช.มิได้มีเจตนาเข้าไปควบคุมสื่อ แต่สื่อต้องทำงานอย่างระมัดระวังตัวเอง

“หากท่านไม่ได้มีเจตนาให้ร้าย วิพากษ์วิจารณ์เกินกว่าเหตุ เจตานาไม่บริสุทธิ์ ก็คงไม่มีใครไปทำอะไรท่านได้”

“ขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสมาคมได้ดูแลกัน อย่าให้มีการล่วงละเมิดโดยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เป็นจริง หรือให้ข่าวโดยไม่มีหลักฐาน”

ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่คสช.ถูกตำหนิมากด้วยคือเรื่องการจัดการกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คสช.ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลก แต่ที่แปลกก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหาโดยตลอดทุกมิติทำให้ข้าราชการทำงานได้ยากและมีปัญหาความปลอดภัยของประชาชน จนคสช.พยายามเข้ามาแก้ไข “ควรจะไปหาว่าใครทำให้เกิดสถานการณ์เหล่านั้นมากกว่า หากท่านประณามเรา เราเข้ามาแก้ไข ไม่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่ ก็ขอความเป็นธรรมด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันหลายครั้งว่าคสช.มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่มีเจตนาคงไว้ซึ่งอำนาจ พร้อมกับเรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับคสช.

“ทุกพวกทุกฝ่ายน่าจะร่วมมือกับคสช.ในการทำงาน อย่ามองเฉพาะประชาธิปไตยอย่างเดียว ถ้ามองเฉพาะเรื่องนั้นจะไปเรื่องอื่นไม่ได้”

หัวหน้าคณะคสช.บอกว่าสิ่งที่คสช.ทำในวันนี้เป็นความพยายามจะลดความรุนแรง ด้วยการให้พบปะและหารือกัน ในเนื้อหาที่น่าจะต้องการสื่อสารกับบรรดาผู้สนับสนุนคสช.แต่ยังไม่พอใจกับการทำงานเพราะเห็นว่าขาดความเด็ดขาดในการจัดการคนบางกลุ่มบางพวก พล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า สำหรับผู้ที่กระทำผิดก็ต้องผ่านการดำเนินคดี คสช.เองไม่มุ่งหวังทำลายล้างใคร

“หากเราไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมปกติดำเนินการ คงมีข้อขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก วันนี้ถ้าเราต้องการจะทำลายจริง เราคงลงโทษไปแล้วฐานะเป็นรัฐฐาธิปัตย์ซึ่งมีอำนาจมากมาย แต่เราไม่ได้ใช้ บางพวกว่าไม่ใช้ ผมถามกลับว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ถ้ากระบวนการยุติธรรมปกติไม่ได้สอบสวน อย่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเพราะวันข้างหน้าต้องอยู่ร่วมกันอีก”

คำกล่าวของพล.อ.ประยุทธ์ในการออกอากาศ นอกจากขอความเป็นธรรมและความเข้าใจแล้วยังขอให้ประชาชนระงับการเคลื่อนไหวต่อต้าน “คราวนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะต้องร่วมมือกันให้ได้มากที่สุด และถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศไทย กรุณาอย่าเรียกร้องอะไรกันมากนัก” และในช่วงท้ายยังมีการขอบคุณบรรดาแกนนำม๊อบ “ที่ยุติการเคลื่อนไหวไปทำกิจกรรมส่วนตัว พักผ่อนออกกำลังกาย ดูแลครอบครัวประกอบอาชีพและเตรียมตนเองในเรืองการปฏิรูป” พร้อมแสดงความหวังด้วยว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไปในอนาคต

Comments:

พูดสวนทางกับการกระทำมากครับท่าน

อำนาจเหมือนไฟ ยิ่งใช้มาก ยิ่งร้อนมาก/คนใช้อำนาจอย่างไม่มีเหตุผล แต่กลับอ้างว่าใช้อย่างมีเหตุผล เห็นแก่ตัวเองและพวก อำนาจจะร้อนและเผาไหม้ตัวเองและพวก ในที่สุด

พูดสวนทางกับการกระทำมาก//// ผมจะไม่ยึดอำนาจ..ประยุดเคยกล่าวไว้ !!!

ถ้าคุณทำตามกฏหมาย ปฏิบัติตามกฏหมายไม่แหกกฏหมาย แต่แรก บ้านเมืองมันคงดำเนินไปตามบริบทของมัน ไม่รู้จะรัฐหารไปทำไม ทำตามกฏหมาย มีม๊อบก็สลาย ใครทำผิดกฏหายก็ว่าไปตามนั้น ไม่ใช้เอ๊ะอะก็รัฐประหารแล้วเมื่อไรประเทศจะเดินหน้าจริงๆ

ล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชน ฉีกรัฐธรรมนูญ กักขัง ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็เพื่อให้ประชาธิปไตยประเทศไทยเข้มแข็ง//ช็อค แพ๊บ....

อำนาจเมื่อเสพแล้วจะห้ามตัวเองได้ยากแม้นแต่คำพูดของตัวเองก็ลืมได้

ประเทศนี้ไม่ใช่ของลุงตู่คนเดียวนะครัช ถามประชาชนส่วนใหญ่รึยัง?

การกระทำกับคำพูดสวยหรู มันช่างสวนทางกัน ละอายเป็นมั้ย นี่หรือผู้นำ นี่หรือคนมีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี

ผมจะไมืนิรโทษกรรมตัวเองรวมถึงคณะ แล้วม.48 มันแปลว่าอะไร

ใครเอ่ย การกระทำตรงข้ามกับคำพูด

ถ้าให้เลือกตั้งก่อน แล้วมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ท่านคงไม่ต้องออกมาแก้ข่าวอยู่แบบนี้

ละครหลงโรงพระเอกหลงจอ5555

ผมจะไม่ยึดอำนาจ.../// ใครไม่รู้เคยกล่าวไว้ !!!

มันไม่ใช่พัฒนาการของประชาธิปไตยแต่เป็นการเห็นแก่ตัวและอำนาจของคนกลุ่มนี้ ให้ได้มาซึ่งจุดประสงด์รักษาไว้ในเผด็จการ ไม่อยากเปลี่ยนขั้วอำนาจที่แท้จริง ต้องการคลายความเข็มแข็งแห่งประชาธิไตยให้อ่อนลง กระจายผลประโยชน์และอำนาจให้พวกตน ไม่ใช่ชายชาติทหารที่ตายในสนามรบ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายในระบอบประชาธิปไตย ทั้งหมดทำมาเพื่อเผด็จการเปลี่ยนรูป

นางอมรา ตอนนี้ เปลี่ยนเป็นอมสาก แล้วค่ะ

ใหญ่ในกะลา

นี่ใช้อำนาจอย่างระวังแล้วเหรอ? แล้วไม่ทราบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยที่นำโดยนางอมราทำอะไรบ้างเหรอครับ ไม่เห็นจะมีบทบาทหรือหน้าที่อะไรเลย

คำเชื่อของ คสช.ไม่น่าเชื่อถือจากคำประกาศของผู้นำก่อนปฏิวัติรัฐประหาร สรุป เสือ จระเข้ งูเหลือม เลี้ยงยังไงก็กัดกินเจ้าของ ประชาชนและประเทศไทยเช่นกัน

ทุบโต๊ะ แล้วความขัดแย้งจะหมดไป เจ็บมื่อเปล่า ครับท่าน

ชอบพูดใครหลบหนีให้มามอบตัวซะ เรา คสช. ให้ความยุติธรรม ( สัส )

รธน.นี้ให้ต่างชาติดูคงมีแต่ขำกลิ้ง มีที่ไหนอำนาจล้นฟ้าไร้การตรวจสอบขนาดนี้ แต่เราโดนปืนจ่อ จะต่อต้านก็ลำบาก

รัฐประหารไม่ใช่ทางออก ใครก็ไม่รู้กล่าวเอาไว้

ประยุทธ์อย่าผายลมทางปาก

แค่รัฐธรรมนูญ คุณก็กำจัดไม่ให้คู่ขัดแย้งเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว เงื่อนไขของ สนช. สมาชิกสภาปฏิรูป คือไม่เคย ถูกตัดสิทธิทางการเมือง หมายถึง กรรมการบริหารพรรค ทรท พปช. ทั้งหมด ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของปัญหา ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้ -*-

นี่ขนาดใช้อย่างระวังนะนี่ ถ้าไม่ระวังจะแค่ไหน

ระบอบประชาธิปไตยคือตรวจสอบได้ในสภา อย่างนี้ทำ no confidence motion ไม่น่าจะได้ครับ

แก้ตัวนะเนี่ย

จัดงานวันเกิดยังไม่ได้เลยบ้าอำนาจไปแล้ว

ขอบอกเลยว่า คสช มีเจตนารวบอำนาจ ริดรอนสิทธิประชาชน

เหงาจัง เบ้ย จัดงานวันเกิดก็ไม่ได้..อิอิ

กบฏ กุมอำนาจในประเทศ

นี่ละเขาว่ามึอถึอสากปากถึอสีน 5555

หราาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน
ห้ามสุริยะแสงจันทร์ ส่องไซร้
ห้ามอายุให้หัน คืนเล่า

คนผิดจริงไม่ใช่ท่าน แต่เป็นคนที่สั่งให้ท่านทำ...ตาสว่างครับ

ตอนนี้ คสช. เป็นเจ้าชีวิตของคนทุกคนในประเทศนี้นะครัช ในฐานะรัฐาธิปัตย์ ท่านผู้นำอันเป็นที่รักจะยิงท่านทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท่านก็ไม่ทำ ท่านมีเมตตามากนะ เกิดมายังไม่เคยพบเคยเปรี่ยมด้วยเมตตาเช่นนี้ พูดแล้วน้ำตาจิไหล

พฤติกรรมพวกกบฏ เป็นอย่างที่คุณ"ค้างคาว กอธแธม"เปรียบเทียบไม่มีเพี้ยน

อำนาจเป็นสิ่งหอมหวานของคน ที่อยากมีอำนาจ แต่ถ้าใช้ไม่ถูกมากเกินไป เรียกว่าบ้าอำนาจ ระวังอำนาจจะเผ่าตัวเอง ผลของการบ้าอำนาจนำไปสู่ความเสื่อม การกระทำอยู่นี้รวมอำนาจไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียว ประเทศประกอบไปด้วยประชาชน ทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพ ในชีวิต ในความคิด จะมากด บังคับเขาไม่ได้ ระวังความอึดอัดมันจะระเบิดนะ

เชื่อลูกเกิดก็เป็นลิง

มันรู้จริงๆหรึอเรียงสิทธิคน

พวกปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

ชงเอง กินเอง อร่อยกว่าเยอะ ลองดูดิ้

ผมจะไม่รํฐประหาร...ผมจะไม่นิรโทษกรรมตัวเอง...แมวที่ไหนหว๋าาาา...ผายลมออกมา