วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

ความเลวของพวกนักการเมือง!


1)บังอาจเตรียมออกกฎหมายนิรโทษกรรมพวกตนเอง
2)บังอาจพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ๒๕๕๐ที่ดีอยู่แล้ว
3)บังอาจอนุมัติโครงการยักษ์ที่สิ้นเปลืองงบประมาณ
4)บังอาจโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่พวกของตน
5)ขาดความโปร่งใส

นี่คือเหตุที่ต้องจัดการ

ส่วนคสช.ทำแต่ความดี!