วันจันทร์, กรกฎาคม 21, 2557

ข่าวนสพไทยปี 2557...


ข่าว บีบีซี ไทย

โฆษกยืนยันไม่ได้ปิดกั้นสื่อ แค่ต้องการคุมภาพลักษณ์ คสช.

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ คสช. ออกคำสั่งล่าสุดระบุเรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มีเนื้อความที่กำหนดลักษณะการทำงานของสื่อ

คำสั่งระบุห้ามสื่อมวลชนทุกประเภทสัมภาษณ์หรือนำเสนอความเห็นของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆที่เป็นนักวิชาการ หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ รวมทั้งผู้ที่เคยปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนองค์กรอิสระ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดหรือขยายความขัดแย้ง บิดเบือน และสร้างความสับสนให้กับสังคม รวมทั้งอาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงมานำเสนอ และสั่งให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกประเภททั้งที่เป็นของราชการและเอกชนมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ได้รับแจ้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หลังจาก คสช.ออกคำสั่งดังกล่าว สื่อมวลชนหลายแขนงแสดงความเป็นห่วงว่า คสช. เข้ามากำหนดและควบคุมการทำงาน แต่ พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. บอกว่าคำสั่งของ คสช. ไม่ได้เป็นการปิดกั้นสื่อและสื่อยังทำหน้าที่ได้ตามปกติ และคำสั่งที่ออกมาใหม่ก็เป็นเพียงการกระชับคำสั่งเดิม (คลิ้กลิงค์เพื่อฟังเสียง)

https://audioboo.fm/boos/2338967-

อย่างไรก็ดี เนื้อความในคำสั่งตอนหนึ่งระบุชัดว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ คสช. ในส่วนนี้ พ.อ.วินธัย บอกว่าไม่ได้หมายความว่า คสช.ไม่รับฟังความเห็นจากภายนอก แต่ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของ คสช. (คลิ้กลิงค์เพื่อฟังเสียง)

https://audioboo.fm/boos/2338965-

โฆษก คสช.กล่าวด้วยว่า การนำเสนอข่าวหรือความเห็นที่ไม่ตรงกับ คสช.นั้นมีรูปแบบที่นำเสนอได้ แต่ต้องดูว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์หรือมีความต้องการอะไรแอบแฝง เชื่อว่าสังคมเองมีความเข้าใจในจุดนี้
...

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...
คสช.ออกคำสั่งใหม่กำหนดกรอบทำงานให้สื่อ
บีบีซี ไทย
...

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาฯ

https://www.youtube.com/watch?v=By1tmI-C6_M