วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

คมคำ : Victor Hugo, Desmond Tutu


เจ้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิวัติ
เมื่อเผด็จการแจ่มชัดอยู่ตรงหน้า
เจ้ามีสิทธิ์ที่จะหงายกะลา
ปล่อยประชาออกจากการครอบงำ
...


หากท่าน "เป็นกลาง" ในสถานการณ์แห่ง "ความอยุติธรรม"
ท่านก็ได้เลือกอยู่ข้าง "ผู้กดขี่" เรียบร้อยแล้ว...

ที่มา FBs