วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

แม่น้ำห้าสาย


ก้มกอบวักแม่น้ำ ห้าสาย
ล้างชะหน้าเพื่อหาย แสบร้อน
ลิ้มชิมดื่มหวังคลาย แห้งฝืด คอเฮย
สางสาปคราบคาวย้อน ขากขย้อนถ่มถุย

มลภาวะคละคลุ้ง ต้นธาร
ขยะหมักหมมนาน เน่าเนื้อ
ซากอสุภสุสาน ทรุดเสื่อม
ฝนตกชะล้วนเชื้อ โรคร้ายหน่ายแหนง