วันอังคาร, พฤษภาคม 01, 2561

“การก้าวข้ามบุคคลที่ตนรัก” นั้นยากส์ เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่คนไม่ว่าสีไหนควรเห็นร่วมกันได้ คือเรื่อง "กติกา" โดยไม่ต้องก้าวข้ามใครสักคนเดียว!
https://www.facebook.com/pipob.udomittipong/videos/10156286904286649/

ผมอาจจะผิด ผมอาจจะไร้เดียงสา แต่จากที่ได้เดินร่วมกับขบวนต่อต้าน #บ้านป่าแหว่ง ในวันนี้ ผมมองเห็น “การก้าวข้ามบางอย่าง” ผมมองไม่เห็น “สี” ของขั้วการเมือง ทั้ง ๆ ที่ผมเชื่อว่าในจำนวน 3,000-4,000 คนวันนี้ ประกอบด้วยคนจากสีต่าง ๆ แต่ไม่มีใครแคร์กับสีของตน เพราะอะไร? เพราะทุกคนมี “เป้าหมายร่วมกัน” มี “passion” เดียวกันคือ การปกป้องธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ของ #ดอยสุเทพ

ข้อเสนอให้ “พี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อแดงจับมือก้าวข้ามคสช.+ทักษิณ+ คอร์รัปชัน เหมือนผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้” จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ จะให้พวกเขาก้าวข้ามพ้น “คสช หรือ ทักษิณ + คอร์รัปชัน” ก็เหมือนการบอกให้คนอเมริกันก้ามข้าม “Crooked Hilary” ฝ่ายหนึ่งกับ “Sexual Assaulter” (Donald Trump) อีกฝ้ายหนึ่ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็มองว่าคนทั้งสองคอร์รัปชันทั้งคู่

“การก้าวข้ามบุคคล” ในอเมริกาเกิดขึ้นไม่ได้ ในเมื่อผู้สนับสนุนของทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ มีแต่จะรังเกียจกัน แบ่งขั้วกัน “polarization” มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป (http://pewrsr.ch/2zpROzp) แต่แม้จะก้าวข้ามไม่พ้น “คนที่ตนรัก” แต่แม้จะเห็นต่างกันในหลายเรื่อง คนสองสีในอเมริกาเห็นร่วมกันในเรื่องใดบ้าง? อย่างน้อยเขาเห็นร่วมกันในการแข่งขันตาม “กติกา” “รู้จักแพ้รู้จักชนะ” รู้จักรอคอย ไม่แซงคิว เหมือนอย่างวันนี้ ผมดีใจที่ไม่ได้ยินใครในขบวนการต่อต้านป่าแหว่งตะโกนบอกให้ใช้ “ม.44” เพื่อแก้ปัญหา (ถ้ามี ผมเดินหนีแน่นอน)

นี่เป็น “กติกา” ที่คนไม่ว่าสีไหนควรเห็นร่วมกันได้ โดยไม่ต้องก้าวข้ามใครสักคนเดียว


Pipob Udomittipong