วันอังคาร, มกราคม 02, 2561

สปีชี่ย์คนดี

สปีชี่ย์คนดี

ยุคที่ผ่านมา ชนชั้นนำพยายามสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองว่า มนุษย์นั้นไม่เท่าเทียมกัน เสียงเดียวของตนมีค่ามากกว่าเสียงคนต่างจังหวัด แนวคิดเรื่องคนไม่เท่ากันนี้ เลยเกิด Species ใหม่คือ สปีชี่ย์คนดี ขึ้น แล้วยกหางกันเองด้วยวาทะกรรมบ้าคลั่งต่างๆ พวกจบระดับด็อกเตอร์บางคนก็คลั่งตามด้วยกับ Species นี้

แต่ในที่สุดแล้ว ก็คงยากที่จะเอาความเชื่อโบราณแบบนี้ มาโหมโฆษณาในยุคอินเตอร์เนต แล้วประสบความสำเร็จครับ เพราะยุคอินเตอร์เน็ตนี่ การครอบงำความคิดที่ไม่มีเหตุมีผล เป็นไปได้ยาก

ยิ่งสภาพตอนนี้ไม่มี Role Model ของพวก สปีชี่ย์คนดีด้วยแล้ว คงไม่ง่ายขนาดนั้น แนวคิดสปีชี่ย์คนดี คงพังในไม่นาน (คนดีอะไรไม่เคยฝึกศีล สมาธิ ปัญญา แบบหัวหน้าพวกสงขลา)

การเอาชนะความคิดกันนั้น มีแต่ความคิดที่ดีกว่า สูงส่งกว่าเท่านั้น ไม่มีทางที่ความคิดระดับต่ำกว่าจะเอาชนะได้ นอกจากใช้กำลังบังคับ หรือ ปิดกั้นความคิดที่เหนือกว่าไม่ให้ แพร่กระจายออกไปได้เท่านั้น แต่ยุคโชเชียลเมเดียทำไม่ได้

ไม่มีแนวคิดใดที่บอกว่ามนุษย์เหนือกว่าคนอื่นด้วยชาติกำเนิด ในยุคนี้จะไปเอาชนะแนวคิดว่ามนุษย์ไม่แตกต่างกัน เพราะผลทางวิทยาศาสตร์ก็ชัดเจนว่า มนุษย์ไม่มีความต่างกันมากในพันธุกรรม

ส่วนเรื่องศาสนา จะเอาฮินดูมาแทรก ในยุคที่คนจบ High School ส่วนใหญ่นี่คงไม่ง่ายเท่ากับสมัย กรุงศรีอยุธยาหรอก

ตอนนี้พวก “สปีชี่ย์คนดี” นั้นทองลอกมากมาย เลวกว่า คนสปีชี่ย์ทั่วไปด้วยThai Ariyaskun

...