วันศุกร์, มิถุนายน 02, 2560

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นให้เซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด
https://www.youtube.com/watch?v=hVR5Ru7Yq_U

เสนอเซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด

สํานักข่าวไทย TNAMCOT

Published on Jun 1, 2017

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นให้เซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด ส่งผลถึงอนาคต กกต.ชุดปัจจุบันที่ต้องทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีการสรรหาใหม่ครบ 7 คน ซึ่งความเห็นนี้จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาอีกครั้งวันที่ 9 มิถุนายน ►http://www.tnamcot.com/view/59301dc1e...

ooo

เสนอเซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด

กทม. 1 มิ.ย. - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นให้เซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด ส่งผลถึงอนาคต กกต.ชุดปัจจุบันที่ต้องทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าจะมีการสรรหาใหม่ครบ 7 คน ซึ่งความเห็นนี้จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาอีกครั้งวันที่ 9 มิถุนายน

เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มีมาตรฐานสูงขึ้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้กระทบต่อคณะกรรมการ กกต.ชุดปัจจุบัน 2 คน คือนายประวิตร รัตนเพียร ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง และพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า 10 ปี และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ที่จะต้องพิสูจน์ว่าเคยทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่น้อยกว่า 20 ปี อีกทั้งต้องทำการสรรหา กกต.เพิ่มเติมให้ครบ 7 คน

ขณะที่ กกต. 2 คนจะหมดวาระลง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี คือ นายบุญส่ง น้อยโสภณ ในปีหน้า ส่วนนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. จะหมดวาระเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ ได้ถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องจริยธรรม ดังนั้นจึงทำให้มีข้อห่วงใยว่าจะทำให้ กกต. ที่จะต้องรับบทบาทสำคัญในศึกเลือกตั้ง ปี 2561 สั่นคลอน จึงเป็นที่มาของความเห็นในการแปรญัตติร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. ในชั้นกรรมาธิการ ทั้งโละสรรหาใหม่ทั้งชุด หรือให้ กกต.ชุดปัจจุบันอยู่จนครบวาระ

มีรายงานจากที่ประชุมกรรมาธิการว่า ได้ถกเถียงในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แต่ที่สุดแล้วกรรมาธิการมีความเห็นให้เซ็ตซีโร่ กกต.ใหม่ทั้งหมด และเตรียมแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้

ในการพิจารณาคุณสมบัติของ กกต.ครั้งนี้ อาจเป็นบรรทัดฐานต่อการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆ เช่น กรรมการสิทธิสมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการ ป.ป.ช.ต่อไปด้วย. - สำนักข่าวไทย

(http://www.tnamcot.com/view/59301dc1e3f8e45f4caf7953)