วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 03, 2560

คลิป Wake Up News สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ถกปรองดอง - ชัยเกษม นิติสิริ และ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
https://www.youtube.com/watch?v=s_c-0fI1jDQ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ชัยเกษม นิติสิริ - ปลดล๊อกพรรคการเมือง ถกปรองดอง

SHTV

Published on Feb 2, 2017
WAKE UP NEWS - VoiceTV21 @Voice_TV
.....

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ - ข้อเสนอปรองดองของ นปช.https://www.youtube.com/watch?v=w2g0nDi16r8

SHTV

Published on Feb 2, 2017
WAKE UP NEWS - VoiceTV21 @Voice_TV