วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 18, 2560

Visa Khanthap : บทกวีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน 17.วัง วัด รัฐเผด็จการ

บทกวีในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน

17.วัง วัด รัฐเผด็จการ

สังฆราชประมุขสงฆ์ว่าอย่างไร
เมื่อรัฐเข้าโยกไหวพุทธจักร
หรือธรรมกายเป็นลัทธินอกพิทักษ์
วังกับวัดพึงตระหนักต้องตอบความ
พระราชอำนาจแต่งตั้งสังฆราช
วังกับวัดจึงมิอาจจะมองข้าม
โปรดระวังประกายไฟจะไหม้ลาม
เมื่อคนถามกลับมายังวังกับวัด

กวีศรีประชา
16/2/2017

ที่มา FB