วันพุธ, กุมภาพันธ์ 15, 2560

แพะบูชายัญในระบบยุติธรรมไทย #ปล่อยไผ่

https://www.facebook.com/804632636246419/videos/1328373647205646/

Doungchampa Spencer-Isenberg 

A Scapegoat in the Justice System
อ้างอิง: https://www.facebook.com/newdemocracymovement/videos/1373181659398874/(ลิ่งค์ Original Video เครดิตให้กับเพจของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM)

เกิดอะไรขึ้นกับระบบยุติธรรมของประเทศไทย

และทำไม เคสของไผ่ถึงไม่ได้รับการประกันตัว ตามหลักการของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ International Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญานี้โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 ก็ไม่ทราบได้?
ดิฉันได้ส่งวิดีโอชุดนี้ไปยัง Inbox ของ CNBC, CNN, Washington Post, Al Jazeera และ Fox News เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัก 30 นาทีที่ผ่านมา

ส่วนทางสำนักงานเหล่านั้น จะนำไปเสนอหรือวิเคราะห์อย่างไรต่อไป ก็สุดวิสัยที่จะทราบได้ แต่ The balls are in their courts ในเวลานี้ค่ะ

อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่า ทำภารกิจเรื่องนี้สำเร็จล่วงลุไปได้หนึ่่งขั้นตอนแล้ว

เราพยายามช่วยกัน เพื่อแสวงหาความยุติธรรมให้กับระบบนี้เสียทีหนึ่ง ด้วยการสื่อให้ "ทั่วโลก" ได้ทราบถึงรายละเอียดปลีกย่อยตามความคิดเห็นของพวกท่านโดยเฉพาะคดีของไผ่ว่า จะต้องดำเนินการตามระบบยุติธรรมอย่างไรต่อไป

#ปล่อยไผ่