วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2560

กรุณาอ่าน... เรื่อง เมื่ออ.ป๋วยรับเงินเดือนสองตำแหน่ง

เมื่ออ.ป๋วยรับเงินเดือนสองตำแหน่ง
เมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีก่อน อาจารย์ป๋วย อิ๊งภากรณ์ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านได้รับการชักชวนให้มาบุกเบิกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และท่านดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคนแรก
ตามระเบียบของทางราชการสมัยนั้น บุคคลที่เป็นข้าราชการหากได้รับเงินเดือนสองตำแหน่ง จะต้องรับเงินเดือนเต็มเพียงแห่งเดียว อีกแห่งหนึ่งรับครึ่งเดียว
เวลานั้น เงินเดือนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000 บาท เงินเดือนคณบดีเศรษฐศาสตร์ 8,000 บาท

ถามว่าคนทั่วไปจะเลือกรับเงินเดือนที่ใดเต็ม
อ.ป๋วยเลือกรับเงินเดือนคณบดีเต็ม 8,000 บาท และรับอีกครึ่งหนึ่งจากตำแหน่งผู้ว่าฯอีก 25,000 บาท
อ.ป๋วยทำงานหนักสองแห่ง แต่เงินเดือนลดลงกว่าทำงานแห่งเดียว

เวลาต่อมา คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กลายเป็นคณะเศรษฐศาสตร์เจริญก้าวหน้าโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ธนาคารแห่งประเทศไทยในเวลานั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ของธนาคาร ความเชื่อมั่นต่อธนาคารชาติมีสูงมาก ไม่มีผู้มีอำนาจใดกล้าเข้ามาหาประโยชน์

บรรดาผู้มีอำนาจสมัยนี้ที่รับเงินเดือนสองทาง ไม่รวมเบี้ยประชุมต่างๆนานา และปากมักบอกว่า ทำงานเสียสละเพื่อบ้านเมือง
กรุณาอ่านครับ

ที่มา FB

Vanchai Tantivitayapitak