วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 07, 2560

ครบ 3 ปี “ล้มเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57” สังคมไทยได้อะไรกลับมาถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไป? ย้อนกลับไปฟังคนการเมืองขั้วต่างๆ ว่าพวกเขาคิดอย่างไร

ครบ 3 ปี “ล้มเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57” ย้อนอดีต ใครพูดอะไรไว้บ้างในวันนั้น

การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ที่ล้มเหลว ผ่านมาแล้วครบ 3 ปี

สังคมไทยได้อะไรกลับมาถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไป?

ย้อนกลับไปฟังคนการเมืองขั้วต่างๆ ว่าพวกเขาคิดอย่างไรในสถานการณ์ตอนนั้น

ที่มา มติชนออนไลน์
6 ก.พ. 60