วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 11, 2560

"เปิดโลก-เปิดใจ พาไทยออกจากกะลา"เหตุผลและที่มา คำขวัญวันผู้ใหญ่แห่งชาติ 2017
https://www.youtube.com/watch?v=e5DMX0Ur60E

"เปิดโลก-เปิดใจ พาไทยออกจากกะลา"เหตุผลและที่มา คำขวัญวันผู้ใหญ่แห่งชาติ 2017

jom voice

Published on Feb 10, 2017

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ"เพนกวิน"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา อดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการจัดงาน "วันผู้ใหญ่แห่งชาติ 2017"ซึ่งจัดโดยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และเครือข่ายสมัชชาปฎิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมพาพันธ์ที่ผ่านมาว่า เป็นการสื่อสารจากเด็กถึงผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงโลกของเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องการจะรับรู้ โลกเปลี่ยนไปแล้ว แต่ผู้ใหญ่ยังอยู่ในโลกเก่าและพยายามลากเด็กเข้าไปอยู่ในโลกเก่าของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ แม้จะมาจากความรักความห่วงใย แต่ไม่ได้ช่วยอะไรและไม่ได้การรันตีถึงคุณภาพของชีวิตที่เด็กควรจะมี ดังนั้นการจัดงานวันผู้ใหญ่แห่งชาติ ก็เพื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับความคิดของเด็ก เลิกดูถูก และเลิกเอาความคาดหวังของผู้ใหญ่ไปกดดันกับเด็ก ขอให้ประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับความคิดของเด็กบ้าง