วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 09, 2560

"สังฆราช"องค์ที่ 20 สร้าง"มหานิกาย"จำต้องยอมและเจียมตัว..? + นักวิชาการแนะ"คณะสงม์"สรุปบทเรียน.ถึงเวลาแยกตัวจาก"รัฐ"
https://www.youtube.com/watch?v=B8Xg9-aF2WU

"สังฆราช"องค์ที่ 20 สร้าง"มหานิกาย"จำต้องยอมและเจียมตัว..?

jom voice

Published on Feb 8, 2017

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการแต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะจากฝ่ายธรรมยุติ จะช่วยปลดล๊อคความขัดแย้งในวงการคณะสงฆ์ได้หรือไม่ว่า ปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ไม่ได้เกิดจากคณะสงฆ์แต่เกิดจากฝ่ายการเมืองและผู้มีอำนาจบางกลุ่มสร้างปัญหาขึ้น และแม้ว่าคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมเด็จพระสังฆราช มานานแล้ว ก็เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ หากโครงสร้างคณะสงฆ์ยังคงอยู่แบบนี้ จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวยุบรวมมหานิกาย กับ ธรรมยุติ ก็เป็นไปไม่ได้ รวมไปถึงการจะเสนอให้มีสมเด็จพระสังฆราช ของฝ่ายมหานิกายขึ้นมาด้วยก็ยิ่งทำไม่ได้ หากไม่ใช่พระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นภายใต้โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แบบนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายแม้จะเป็นคนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่แบบจำยอมและเจียมตัว ซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตแล้ว

.....


นักวิชาการแนะ"คณะสงม์"สรุปบทเรียน.ถึงเวลาแยกตัวจาก"รัฐ"https://www.youtube.com/watch?v=5w8na9dn_mk

jom voice

Published on Feb 8, 2017

ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง อาจารย์ สาขาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับการปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชในช่วงที่ผ่านมาว่า กลุ่มการเมืองและอำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงคณะสงฆ์อย่างรุนแรง จนสุดท้ายนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายคืนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นการถอยหลังเข้าคลอง อยู่ภายใต้อำนาจที่ไม่สามารถตรวจสอบและตั้งคำถามได้ เหมือนตกอยู่ในหลุมดำ ถึงเวลาที่ คณะสงฆ์ และ มหาเถรสมาคม จะต้องสรุปบทเรียน ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน สมเด็จพระสังฆราชและสถาบันสงฆ์ถูกฝ่ายการเมืองและผู้มีอำนาจเล่นงานข่มเหง รังแกมาโดยตลอด ดังนั้นน่าจะใช้โอกาสนี้เสนอแนวทางการปฎิรูปตนเองให้พ้นไปจากอำนาจการเมือง และอำนาจรัฐ แล้วกลับมาจัดการแก้ปัญหา พัฒนาวงการคณะสงฆ์ด้วยกันเอง