วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 19, 2560

2 มุมมองพลังงานไฟฟ้าถ่านหิน
https://www.youtube.com/watch?v=LCFwpX9C6X4

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่

EGATTV

Published on Sep 23, 2015

มาทำรู้จัก.."โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอา­ดกระบี่"
เจาะลึกถึงขั้นตอนและเทคโนโลยีในการกำจัดมลสารต่างๆที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

================================
Title : โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่
Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Agency : Media Mixer Co.,Ltd.
Duration : 13 min 27 Sec.
Date: 18 Sep 2015

ooo

โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชะตากรรมทะเลอันดามันhttps://www.youtube.com/watch?v=WPR0vE6tsuA

Nation X files

Published on Jun 30, 2014

28 06 57 nation x files
กระบี่ได้ชื่อว่าเป็น "green city" แต่แผนแม่บทของการไฟฟ้า ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 870 เมกกะวัต กลับสวนกระแส ความต้องการ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่อต้าน และคัดค้านอย่างหนัก เพราะถ่านหินจะกระทบแหล่งทำมาหากิน และทำลายทะเลอันดามันแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก