วันพฤหัสบดี, มกราคม 05, 2560

พรบ.สงฆ์(สนช.)ขยายแผลขัดแย้งระหว่าง"ธรรมยุติ-มหานิกาย"
https://www.youtube.com/watch?v=uQQmyqBPtYw

พรบ.สงฆ์(สนช.)ขยายแผลขัดแย้งระหว่าง"ธรรมยุติ-มหานิกาย"

jom voice

Published on Jan 4, 2017

ดร.ชำนาญ บุญหนุน อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการ แก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ ของสภานิติบัญญัติส่งท้ายปี 2559 ที่คืนพระราชอำนาจในการสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช ให้กับ พระมหากษัตริย์ว่า เป็นการแก้กฎหมายเพื่อสะกัดกั้นไม่ให้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช แม้จะยุติข้อโต้แย้งโดยพระราชอำนาจได้ แต่เท่ากับเป็นการสร้างรอยแผลให้เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่าง มหานิกาย กับ ธรรมยุติ ในคณะสงฆ์ไทย เพราะเหมือนจะมีธงชัดเจนว่า จะไม่ให้สมเด็จพระราชาคณะจากมหานิกายได้เป็นสมเด็จพระสังฆราช และเชื่อว่า สมเด็จช่วง คงหมดสิทธิ์แน่นอน แนวโน้มคงเป็น สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งจาก ธรรมยุติแน่นอนด้วย