วันพุธ, มกราคม 04, 2560

อดีตพระธรรมทูตเชื่อ"ในหลวงวชิราลงกรณ์"จะทรงพิจารณา"สมเด็จช่วง"เป็นสังฆราช
https://www.youtube.com/watch?v=e2bIBjkdCXc

อดีตพระธรรมทูตเชื่อ"ในหลวงวชิราลงกรณ์"จะทรงพิจารณา"สมเด็จช่วง"เป็นสังฆราช

jom voice

Published on Jan 3, 2017

นายนิยม สุนทรพฤกษ์ อดีตพระธรรมทูต ปัจจุบันลาสิขาบทและอาศัยอยู่ในรัฐอาคันซอ สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ได้แก้ไข พรบ.คณะสงฆ์ คืนพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชว่า แม้ว่าจะเป็นการย้อนกลับไปสู่การปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งอาจจะเกิดความอึดอัดคับข้องใจของคณะสงฆ์อยู่บ้าง และมีโอกาสที่จะเกิดความแตกแยกระหว่างธรรมยุติ กับ มหานิกาย แต่เชื่อว่า กษัตริย์วชิราลงกรณ์ จะทรงใช้พระราชอำนาจตามกฎกติกาที่เป็นธรรม และหวังว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช แม้จะทำให้เกิดความขัดแย้งกับ ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายการเมือง แต่เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายการเมืองมีที่มาไม่ถูกต้อง พระมหากษัตริย์ก็ทรงใช้พระราชอำนาจให้ถูกต้องได้ และเชื่อว่าเมื่อทรงใช้พระราชอำนาจให้ถูกต้องแล้ว ฝ่ายการเมือง หรือฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ควรที่จะคัดค้านหรือแทรกแซงพระราชอำนาจด้วยเช่นกัน