วันพุธ, มกราคม 04, 2560

จตุพรป่วย มวลชนกังวล
https://www.youtube.com/watch?v=XodUxmE4qL8

จตุพรป่วย มวลชนกังวล

SHTV

Published on Jan 4, 2017

inherview กับคำผกา - VoiceTV21 @Voice_TV

ooo

อ.ธิดา กรณีการเจ็บป่วยของ จตุพร วันนี้ที่เรือนจำ @ ชาด เขาล้อมหมวกhttps://www.youtube.com/watch?v=gUs14Eh2sw4

SHTV

Published on Jan 4, 2017

อ.ธิดา กรณีการเจ็บป่วยของ จตุพร วันนี้ที่เรือนจำ @ ชาด เขาล้อมหมวก

https://www.facebook.com/profile.php?...

ooo

ณัฐวุฒิ กรณีการเจ็บป่วยของ จตุพร วันนี้ที่เรือนจำ @ ชาด เขาล้อมหมวกhttps://www.youtube.com/watch?v=WL56hQXSH_8

SHTV

Published on Jan 4, 2017

ณัฐวุฒิ กรณีการเจ็บป่วยของ จตุพร วันนี้ที่เรือนจำ @ ชาด เขาล้อมหมวก