วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

มีคนฝากเพลง "อ้าว" มาให้ 'หยุดดัดจริตประเทศไทย' Version ดีเอสไอ 'แคป'มาให้ฟัง (ทนฟังหน่อยนะ)
https://www.facebook.com/stopfakethailand/videos/1094097154020366/