วันศุกร์, กันยายน 23, 2559

ตามไปอ่าน Investigative Reporting สำนักข่าวอิศรา - เปิดงบการเงิน หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในค่ายทหาร

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน


ที่มา สำนักข่าวอิศรา
23 กันยายน 2559

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’เป็นบ้านพักในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เปิดงบการเงิน ปี 55-56 ไม่มีรายได้ ช่วงปี 57 สินทรัพย์ 11 ล. เครื่องจักรอุปกรณ์ 7 แสน หนี้สิน 9 ล. ก่อนคว้างานรวม 155 ล. ใน 2 ปี


กรณีห้างหุ้นส่วนจัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ซึ่งมีบุตรชาย พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 155,603,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นโครงการของกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) จำนวน 7 โครงการ 97,651,000 บาท (ธ.ค.57-เม.ย.59) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 44,887,000 บาท (5 มี.ค. 58) และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก 3 โครงการ 13,065,000 บาท (ส.ค.-ต.ค.58) (อ่านประกอบ : เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล.)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้ว่า หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น จดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ทุนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ทุนปัจจุบัน 1.5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 128/31/007 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายปฐมพล จันทร์โอชา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

ล่าสุดพบข้อมูล ดังนี้

จากการตรวจสอบงบการเงิน พบว่า หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น แจ้งผลประกอบการปี 2555-2556 ไม่มีรายได้

ปี 2557 รายได้ 9,583,177 บาท กำไรสุทธิ 445,227 บาท สินทรัพย์ 11,025,515 บาท หนี้สิน 9,092,666 บาท ประเภทรายการสินทรัพย์ ได้แก่

1.สินทรัพย์หมุนเวียน 3 รายการ รวม 10,639,941 บาท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 266,894 บาท ลูกหนี้การค้า 9,583,177 บาท และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 789,869 บาท

2.สินทรัพย์ไม่เหมุนเวียน 1 รายการ ได้แก่ ที่ดินและอาคาร 385,574 บาท

ผลประกอบการปี 2558 รายได้ 45,342,927 บาท กำไรสุทธิ 1,968,111 บาท สินทรัพย์ 9,537,331 บาท หนี้สิน 5,636,371 บาท ประเภทรายการสินทรัพย์ ได้แก่

1.สินทรัพย์หมุนเวียน 7,759,575 บาท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 806,633 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,161,028 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 791,913 บาท

2.สินทรัพย์ไม่เหมุนเวียน 1 รายการ ได้แก่ ที่ดินและอาคาร 1,777,756 บาท (ดูเอกสารประกอบ)

น่าสังเกตว่า รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในรอบปี 2557 ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง มีมูลค่า 789,869 บาท รอบปี 2558 มูลค่าเพียง 791,913 บาท ขณะที่ หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมวงเงิน 155.6 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ล่าสุด สำนักข่าวอิศรารายงานจาก จ.พิษณุโลกว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 23 ก.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ตั้ง หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ตามที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 128/31007 หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบว่า อยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 โดยมีลักษณะแบ่งเป็นบ้านพักของนายทหาร อยู่ติดกับพื้นที่สนามกอล์ฟ

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า เลขที่ 128/31/007 หมู่ที่ 2 ดังกล่าวตรงกับที่อยู่ของนายปฐม ตามที่แจ้งในหนังสือบริคณห์สนธิในการจดทะเบียนจัดตั้ง หจก.คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น และเป็นที่อยู่ของนายปฐมพลตามที่ระบุในบัตรประชาชนอีกด้วยอ่านประกอบ :

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.

พบ หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล.

ooo

คุณูปการของการจุดไฟไล่โกงของคณะรัฐประหาร
.............................

ความผิดพลาดของคณะรัฐประหารชุดนี้คือแทนที่จะเล่นบททหารพระราชา รัฐประหารเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์และคืนความสงบให้กับประเทศ
(ทำหน้าที่เป็นยาม)

กลับมาเล่นบทบาทปราบคอรัปชั่นเพิ่มอีกบทบาทหนึ่งด้วย

ปัญหาจึงเกิดขึ้นเพราะระบบทหารไทยคือระบบที่คอรัปชั่นที่สุด
(ยิ่งกว่าสถาบันรัฐสภาเสียอีก)

เคสผ่องพรรณ จันทร์โอชา และลูกชายทั้ง 2
นี่เป็นแค่น้ำจิ้มของการคอรัปชั่นในกองทัพ

ถ้าคณะรัฐประหารชุดนี้คิดจะ เปิดไฟไล่โกงกันจริง ๆ รับรองได้ว่า กองทัพเหลือกำลังพล่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแน่ ๆ

ดังนั้นเพื่อจะสนับสนุนการปฏิรูปกองทัพให้เล็กลง เราจึงต้องสนับสนุนการ จุดไฟไล่โกง โดยหันสปอตไลต์ ไปยังกองทัพ


Thanapol Eawsakul

ooo