วันพฤหัสบดี, กันยายน 29, 2559

สำนักข่าวเอพี ปล่อยคลิปเกี่ยวกับ 6 ตุลา ออกมาเรื่อย ๆ ล่าสุด EIGHTEEN YOUNG PEOPLE ON TRIAL FOR TREASON

สำนักข่าวเอพี ปล่อยคลิปเกี่ยวกับ 6 ตุลา ออกมาเรื่อย ๆ
ล่าสุด

SYND 6 9 77 EIGHTEEN YOUNG PEOPLE ON TRIAL FOR TREASON
https://www.youtube.com/watch?v=Mew2O1M9-DY

นี่เป็นคลิปที่ 18+1 นักโทษดดี 6 ตุลา ขึ้นศาลทหารครั้งแรก
วันที่ 5 กันยายน 2520 ที่ศาลทหารกระทรวงกลาโหม สนามหลวง
ท่ามกลางประชาชนไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่กรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี

การปรากฎตัวครั้งแรกของสุธรรมและเพื่อนหลังจากวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หรือเกือน 1 ปี ได้สร้างผลสะเทือนนต่อสาธารณะชนอย่างยิ่่งโดยเฉพาะภาพใส่ตรวนมาขึ้นศาลทหาร

และครั้งนี้เป็นการขึ้นศาลทหารครั้งแรกและครั้งเดียวของรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร อีกด้วย

เพราะวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ธานินทร์ก็ถูกรัฐประหารโดยพวกเดียวกันเอง นำมาสู่การประนีประนอมมากขึ้นในสมัยเกรียงศักดิ์ จนได้นิรโทษกรรม 18+1 นักโทษการเมืองในวันที่ 16 กันยายน 2521

หรืออีก 1 ปีหลังจากนั้น

ขายของ
อ่านเพิ่มเติมการดำเนินคดี 6 ตุลา
ใน

ธนาพล อิ๋วสกุล ชัยธวัช ตุลาธน
การต่อสู้ของจำเลยคดี 6 ตุลา ภายใต้กระบวนการ(อ)ยุติธรรมหลังการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519
http://www.sameskybooks.net/journal-store/12-2/
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
การละเมิดแบบเดิม แต่การปิดกั้นความจริงแบบใหม่ : รัฐและสิทธิมนุษยชนหลังการสังหารหมู่ 6 ตุลา 2519
http://www.sameskybooks.net/journal-store/14-2/


Thanapol Eawsakul