วันศุกร์, กันยายน 30, 2559

Visa Khanthap : เก้าอี้ตัวนั้น กับ 6 ตุลา 2519 ความขัดแย้งระหว่างปิดกับเปิด

เก้าอี้ตัวนั้น กับ 6 ตุลา 2519
ความขัดแย้งระหว่างปิดกับเปิด

เขาต้องการดับไฟให้มืดมิด
ไม่ให้ใคร จุดติด สว่างไสว
พอมีใครเชื่อมสายประกายไฟ
ไหม้ลามทุ่งเมื่อไร เขาไล่ล้าง

เราจุดไฟติดบ้างเป็นบางหน
เขาเพียรทน ดับไฟ เราได้บ้าง
เราเคยไหม ทบทวน ขบวนทาง
ที่จะสร้างไฟสว่างอย่างยั่งยืน

เราควรต้องครุ่นคิด ผิดตรงไหน
เขาและเรา อย่างไร ในลึกตื้น
เขารุนแรง รุกรบ จบด้วยปืน
แล้วคลีนคาวเลือดขื่นกลับยืนยง
เราสันติสงบนิ่งอหิงสา
ด้วยดวงจิตศรัทธาอันสูงส่ง
แต่ละครั้งการยุทธสิ้นสุดลง
เรานำธง ถูกทิศ หรือผิดทาง

ศตวรรษรัฐประหารอันเวียนวน
ภาพเก้าอี้ ตีคน เหลือแต่ร่าง
แม้กี่ปีผ่านไปจักไม่จาง
คนจะยิ่งย้ายข้างมาเข้าใจ

เราจะพาคนเป็นจำนวนมาก
ฝ่าข้ามความทุกข์ยากไปได้ไหม
เราจะหา หนทาง สู้อย่างไร
จึงได้ชัยชนะแน่อย่างแท้จริง

พร้อมคำถามหนทางสู้อย่างไร
จะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง...

กวีศรีประชา
19 กันยายน 2549
ปารีส / ฝรั่งเศส


Visa Khanthap