วันอาทิตย์, กันยายน 25, 2559

เปิดขุมทรัพย์ หจก."ปฐมพล จันทร์โอชา" อู้ฟู้หลังรัฐประหาร

เปิดขุมทรัพย์ หจก."ปฐมพล จันทร์โอชา" อู้ฟู้หลังรัฐประหาร

https://www.facebook.com/KALALAND321/videos/878181808979269/