วันศุกร์, กันยายน 30, 2559

จับโกงครอบครัว"จันทร์โอชา" "วีระ สมความคิด"ไล่"ประยุทธ์"จวก"วิษณุ"ไร้หลักการ
https://www.youtube.com/watch?v=uZieY_lzirQ

จับโกงครอบครัว"จันทร์โอชา" "วีระ สมความคิด"ไล่"ประยุทธ์"จวก"วิษณุ"ไร้หลักการ

jom voice

Published on Sep 29, 2016

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอรัปชั่น ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีมีการยื่น ปปช.ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เรือ่งที่ลูกชายตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างในค่ายทหาร และได้ประมูลโครงการก่อสร้างของกองทัพภาค 3 หลายโครงการ รวมทั้งการสร้างฝายแม่ผ่องพรรณ ภริยาของพล.อ.ปรีชาว่า เป็นไปไม่ได้ที่ พล.อ.ปรีชาจะไม่รู้เรื่อง และพฤติกรรมของ พล.อ.ประยุทธ์ ต่อเรือ่งนี้สอเจตนาที่จะปกป้องน้องชายตัวเอง ชัดเจนว่าไม่จริงใจที่จะปราบปรามการทุจริต ตนไม่เชื่อมั่น ปปช.ว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา และที่ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าถ้าไม่เชื่อมั่นก็ให้ไปอยู่ที่อื่น พล.อ.ประยุทธ์ ต่างหากที่ควรไปอยู่ที่อื่น รัฐประหารเข้ามาแล้วยังปล่อยให้มีพฤติกรรมส่อทุจริตเสียเองอีก ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม ก็พูดล้มล้างหลักการของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่ร่างมากับมือที่จะปราบคนโกง 3 ชั่วโคตร อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันต่อต่านการทุจริตคอรัปชั่นทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการขนาดไหนก็ตาม