วันศุกร์, กันยายน 23, 2559

ถอดความเทพพนม พิเชษฐ กลั่นชื่น ว่าด้วยเรื่องโขน วัฒนธรรมประจำชาติ ความเชื่อ และความจริง
https://www.youtube.com/watch?v=PoautAigKP8&app=desktop

ถอดความเทพพนม | พิเชษฐ กลั่นชื่น | TEDxBangkok

TEDx Talks

Published on Jul 1, 2015

Do the decisions we are making each day really come from our rational judgment or do they come from rules, traditions, or norms set by the society? Pichet’s thought-provoking talk invites us to reexamine our actions and find out the root causes of our decisions.

Pichet Klunchun is a contemporary choreographer who tells stories through evolving body movement of Thai dance. He won the Rockefeller Award for outstanding works of art in Asia.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

.....