วันพุธ, กันยายน 28, 2559

ทศกัณฑ์ช่วยหน่อย...
http://taghr.net/2016/09/27/56-337/

ที่นี่ประเทศไทย... บ้านหนองโน ม.4 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

.....