วันพฤหัสบดี, กันยายน 29, 2559

ปปช.สูญเสียความเชื่อมั่น ยึดทรัพย์"ยิ่งลักษณ์"จึงไม่ง่าย
https://www.youtube.com/watch?v=26l33v4qYfY

ปปช.สูญเสียความเชื่อมั่น.ยึดทรัพย์"ยิ่งลักษณ์"จึงไม่ง่าย

jom voice

Published on Sep 28, 2016

นายชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ออกคำสั่งเอาผิดทางปกครองต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในโครงการรับจำนำข้าว เพื่อนำไปสู่การเรียกสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาทว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 ในเรื่องนี้เพราะขาดการถ่วงดุลเพื่อความเป็นธรรม และโดยหลักการปกครอง ฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าหาก ปปช.หรือ สตง.เตือนแล้วยังไม่หยุด ก็จะต้องเอาผิดทางปกครอง หรือทางละเมิด ยกเว้นมีการทุจริต หากเป็นเช่นนี้เท่ากับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ ปปช.เพียง 9 คน จะไปสั่งรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาได้อย่างไร และการพิจารณาเพื่อชดเชยค่าเสียหาย 20 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายการรับผิดทางละเมิด ซึ่งฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์สามารถฟ้องโต้แย้ง หรือแม้แต่ฟ้องแย้งกฎกระทรวงก็ทำได้ ขณะเดียวกันความเสียหายอีก 80 เปอร์เซ็นต์ อีก 850 คดีกลับไม่มีรายละเอียดว่าจะให้ชดเชยอย่างไร ดังนั้นสุดท้ายแล้วเชื่อว่า ไม่สามารถยึดทรัพย์หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ อีกทั้งขณะนี้ ปปช.เองก็ถูกประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศว่าขาดความน่าเชือ่ถืออย่างมากด้วย หากฝ่ายของคุณยิ่งลักษณ์ ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เหมือนกรณีของ นายโภคิน พลกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณีคดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง กทม.โอกาสที่จะชนะคดีมีสูง