วันศุกร์, กันยายน 30, 2559

อย่าลืม อีก ๖ วัน ๖ ตุลา ครั้งนี้ครบรอบ ๔๐ ปี

ปะไว้ล่วงหน้า อย่าลืม อย่าลืม อีก ๖ วัน ๖ ตุลา ครั้งนี้ครบรอบ ๔๐ ปี

ใครรู้จัก 'ตุลา' ในความหมายที่ลืมไม่ลง ก็ต้องไม่พลาด ใครเพิ่งสัมผัสในความรู้สึกที่อยากรู้ ย่อมต้องไปแสวงหาความหมาย

ที่เกษตรฯ มีวิทยากรและนักกิจกรรมที่ขอเอ่ยถึงเพื่อเรียกน้ำย่อยสองท่านคือ อ.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ พ่อพิมพ์ของจอห์น วิญญู และพริษฐ์ ชีวารักษ์ ผลพิมพ์ของประชาธิปไตยใฝ่รู้

ที่ท่าพระจันทร์รายการแน่นเหยียด ทั้งสุนทรกถา ปาฐกถา เสวนา และสัมมนาวิชาการ เรียงลำดับวิทยากรตั้งแต่สุรชาติ บำรุงสุข ธงชัย วินิจจะกุล เกษียร เตชะพีระ ประจักษ์ ก้องกีรติ ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์น รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัตน์ และพวงทอง ภวัครพันธุ์

หัวข้อ อาทิ “๔๐ ปีเปลี่ยนผ่านประเทศไทย : ๔๐ ปีเปลี่ยน-๔๐ ปี ไม่ผ่าน?” “เสียงจากความเงียบ” “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย” “ความฝันเดือนตุลาสู่กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง” “อะไรหนอคือสังคมในอุดมคติของคนรุ่นใหม่?” และ “ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทย”

ด้านบันเทิงก็เพียบ ฉายหนังใหม่เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกสองเรื่อง “ด้วยความนับถือ” (Respectfully yours) กับ “Democracy After Death :

A Tragedy of Uncle Nuamthong Praiwan”

ดนตรีมีเสียงสดๆ ให้ฟังไม่ขาด จากวงภราดร กำปั้น เอ้ นิติกุล กรรมาชน คีตาญชลี โฮ้ป และคาราวาน

โดยเฉพาะรายหลัง น้าหงามาเอง ขึ้นเวทีเดียวกับวงผ้าขาวม้า

รายละเอียดทั้งหมดดังนี้

เริ่มแต่วันที่ ๕ เวลาบ่ายสองถึงห้าโมงเย็น ที่ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึก ๓ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

เสวนา "๖ ตุลา เธอเขียน เขาลบ แต่เราจดจำ: บอกเล่า ๖ ตุลา ผ่านความทรงจำของชาวเกษตรศาสตร์"

หัวข้อย่อย:

- "สังคมวิทยา/มานุษยวิทยาความทรงจำกับเหตุการณ์ ๖ ตุลา"
- "ความทรงจำและประสบการณ์ตรงของคนเกษตรศาสตร์ในเหตุการณ์ ๖ ตุลา
- "องค์กรนิสิตและการจำกัดเสรีภาพนิสิต ม.เกษตร ในช่วง ๖ ตุลา
- "๖ ตุลา กับผลต่อขบวนการนักศึกษาในปัจจุบัน
- "บทเรียนทางประวัติศาสตร์จากเหตุการณ์ ๖ ตุลา
- "การปราบปรามผู้ชุมนุมกรณี ๖ ตุลา เปรียบเทียบกับการปราบปรามกรณี ๘๘๘๘ ของพม่า"
- "เหตุการณ์ ๖ ตุลาในหนังสือแบบเรียน"
- "๖ ตุลากับวาทกรรมและการสร้างความเกลียดชังโดยสื่อ"
- "มอง ๖ ตุลา จากงานศึกษาเรื่อง 'ก่อนระบบกษัตริย์:ลัทธิผู้ก่อตั้ง เบลาะโข่กะเหรี่ยง' "

วิทยากรโดย คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
รศ. ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
อ. ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
อ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
อ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
อ. ดร.ลลิตา หาญวงษ์

ร่วมด้วย
ผศ. ดร.ศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ตัวแทนกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
ตัวแทนกลุ่มเสรีนนทรี SeriNonsi
ตัวแทนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
ตัวแทนนิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตัวแทนนิสิตหลักสูตรวนศาสตร์ชุมชนคู่ขนานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดำเนินรายการโดย อ. ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

จากนั้นตั้งแต่วันที่ ๖ ถึง ๘ ตุลา ๕๙ เชิญร่วมรายการ 'เราไม่ลืม' ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการเริ่มแต่ตีห้า เช้าตรู่วันที่ ๖ ตุลาคม นั่นเลย

5:00 - นาฏกรรม ลีลาศิลป์ 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 จารึกไว้ในใจชน - เริ่มแสดงที่ลานโพธิ์และไปสิ้นสุดที่ลานประติมากรรม

----------- ลานประติมากรรม -----------

6:30 - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
8:00 - กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
8:30 - สุนทรกถา หัวข้อ “๔๐ ปีเปลี่ยนผ่านประเทศไทย : ๔๐ ปีเปลี่ยน-๔๐ ปี ไม่ผ่าน?”

โดย ศ.ดร. สุรชาติ บํารุงสุข

----------- หอประชุมศรีบูรพา -----------

16:00 - ฉาย “ด้วยความนับถือ” (Respectfully yours)
ภาพยนตร์สารคดีที่จัดทำขึ้นในวาระ 40 ปี 6 ตุลา เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้โดยเฉพาะ
16:40 - เสวนา “เสียงจากความเงียบ”
18:15 - ปาฐกถาหัวข้อ “คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย”
โดย ศ. ดร. ธงชัย วินิจจะกูล
19:00 - การแสดงโดย หงา คาราวาน
และ วงผ้าขาวม้า

--------------------------------------

7 ตุลาคม 2559

--------------------------------------

----------- หอประชุมศรีบูรพา -----------

14:00 - เสวนา “สื่อมวลชนกับความรุนแรงทางการเมือง”
16:00 - ฉาย “Democracy After Death :
A Tragedy of Uncle Nuamthong Praiwan”
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้โดยเฉพาะ
17:30 - สรุปบทเรียนอุดมการณ์ “อะไรหนอคือ
สังคมในอุดมคติของคนรุ่นใหม่?”
19:00 - การแสดงจากสหายเขตงาน

--------------------------------------

8 ตุลาคม 2559

--------------------------------------

----------- หอประชุมศรีบูรพา -----------

16:00 - ฉาย “ด้วยความนับถือ”
(Respectfully yours) *ฉายซ้ำ
12:00 - ดนตรีโดย เอ้ นิติกุล, วงกำปั้น
13:00 - เสวนา “ความฝันเดือนตุลาสู่กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง”
14:00 - ดนตรีโดย วงภราดร
14:30 - วงเสวนา “บทเรียนประชาชน 3 ประสาน
จากยุคเดือนตุลากับอนาคต”
16:00 - ดนตรีโดย Bird Eat A Dog ,วงสามัญชน และศิลปินคนรุ่นใหม่
18:00 - ศิลปะการดนตรีเพื่อชีวิต โดย
หว่อง คาราวาน, Hope, คีตาญชลี, นิด กรรมาชน

------ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ------

สัมมนาวิชาการ “ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดในสังคมไทย” จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9:30 - ภาคเช้า | โดย ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ, ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ และ ดร. ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
13:30 - ภาคบ่าย | โดย รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์ และ ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล

--------------------------------------

มหกรรมหนังสือการเมือง

--------------------------------------

6-8 ตุลาคม 2559 เวลา 9:00-20:00 น.

ร่วมด้วย

โกมลคีมทอง | เคล็ดไทย | โครงการตำราสังคม | โค-โลคัล (สนพ.ฟ้าเดียวกัน) | ฅอหนังสือ | โฆษิต | ชนนิยม | นกฮูก พับลิชชิ่ง | นานมีบุ๊คส์ | บุ๊ค ไทม์ | ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ | คบไฟ | มติชน | ยิปซี กรุ๊ป | สมมติ | สันสกฤต | แสงดาว | อัลเทอร์เนทีฟไรเตอร์ | แฮพเพนนิ่ง | ศูนย์ส่งเสริมรักการอ่าน | สถาพรบุ๊ค

รายการภาพยนตร์ในเทศกาลหนังการเมือง | http://bit.ly/2d9brDD

Download กำหนดการเต็ม | http://bit.ly/2do9pNJ

กดติดตามกิจกรรม | http://bit.ly/2cSPY3O