วันจันทร์, กันยายน 26, 2559

ครบ 6 ปี แล้ว สำหรับการอ่านบทกวีที่มีพลังที่สุดเท่าที่เคยฟังมา อาชญารมณ์ต่อเนื่อง โดย เดือนวาด พิมวนา ใครไม่เคยฟัง ควรฟังสักครั้ง - Thanapol Eawsakul
https://www.youtube.com/watch?v=zrSyEjh0PBo

poetical RED

Uploaded on Sep 26, 2010


Credit: Thanpol Eawsakul