วันจันทร์, กันยายน 12, 2559

เสียงชาวบ้าน... "ต่อให้เอานักเศรษฐศาสตร์เก่งๆ มาเจอเงื่อนไขที่ต่างชาติไม่ยอมรับ มันก็ลำบาก"