วันศุกร์, กันยายน 23, 2559

ระงับจัดงาน"สันติภาพกรือเซะ"เพิ่มความระแวง ระหว่างประชาชนต่อรัฐ
https://www.youtube.com/watch?v=3OoIEGoC9kA

ระงับจัดงาน"สันติภาพกรือเซะ"เพิ่มความระแวง ระหว่างประชาชนต่อรัฐ

jom voice

Published on Sep 22, 2016

นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา เครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีที่เจ้าหน้าทหารและฝ่ายปกครองมีคำสั่งให้ยุติการจัดกิจกรรม"สันติสุขชายแดนใต้ - สันติภาพปาตานี - สันติสุขประเทศไทย เนื่องในวันสันติภาพสากล" บริเวณมัสยิด กรือแซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาเนื่องในวันสันติภาพสากลว่า ฝ่ายรัฐเห็นว่ามัสยิดกรือแซะเป็นสถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของความรุนแรงจึงไม่อยากจะให้เกิดความรู้สึกกับประชาชนในพื้นที่ แต่ภาคประชาสังคมที่จัดงานเห็นว่า รัฐมองในด้านลบเกินไป และไม่ไว้ใจประชาชน ต้องยอมรับความจริงว่า มัสยิดกรือแซะ คือสัญญลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมาลายูปาตานี ดังนั้นควรร่วมมือกันเพื่อสร้างให้เกิดภาพบวกกับพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ได้จะดีกว่า ซึ่งการห้ามจัดกิจกรรมแบบนี้ ยิ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐมากขึ้น และเป็นการสะท้อนว่าฝ่ายรัฐไม่ได้หวังที่จะสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ แต่หวังเพียงให้เกิดความมั่นคงในมิติของฝ่ายรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น