วันอาทิตย์, กันยายน 18, 2559

คลิป'ณัฐพล ใจจริง'บรรยายเรื่อง "ปฏิวัติรัฐประหารการเมืองไทย กับประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ : จากคณะ ร.ศ.130 (2455) ถึงคณะราษฎร 2475"
https://www.youtube.com/watch?v=GA77X5K3uO8&feature=share

ปฏิวัติรัฐประหารการเมืองไทย กับประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ : ณัฐพล ใจจริง

TextbooksProject

Published on Sep 15, 2016

วิชา มธ. 111 โคงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กำหนดบรรยายเรื่อง "ปฏิวัติรัฐประหารการเมืองไทย กับประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ : จากคณะ ร.ศ.130 (2455) ถึงคณะราษฎร 2475: โดย ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์