วันอาทิตย์, สิงหาคม 21, 2559

เข่าของแม่
http://www.matichon.co.th/news/256241


เข่าของแม่

%%%%%
เข่าของแม่คุกได้ให้กับลูก
โซ่ตรวนที่ล่ามผูกกรงขวางกั้น
หักหัวใจให้งอต่อโทษทัณฑ์
หักสัมพันธ์สายเลือดให้เหือดจาง
อำมหิตหน้าด้านถึงปานไหน
ในหัวใจมีใจหรือเปล่าว่าง
ผิวหนังบนใบหน้าหนาหรือบาง
ยังมียางอายไหมหรือไม่มี


Kasian Tejapira