วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2559

บางคนอาจสงสัยว่าทำไมชนชั้นนำไทยที่เคยโปรอเมริกา วันนี้ทำไมต่อต้านอเมริกัน
Glyn T. Davies, U.S. Ambassador to Thailand

บางคนอาจสงสัยว่าทำไมชนชั้นนำไทยที่เคยโปรอเมริกา วันนี้ทำไมต่อต้านอเมริกัน

จริงๆ แล้วก็แค่เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางชนชั้นของตนนั่นแหละครับ พวกนี้ต้องการรักษา Status Quo ที่ตัวเองได้เปรียบทางสังคม แต่อเมริกาไม่สนับสนุนพวกเขาเหมือนในอดีต ก็เลยต่อต้าน

บังเอิญไม่มีแนวคิดทางอุดมการณ์ใดที่จะไปต้านอเมริกา ก็เลยไปขุดเอาแนวคิดยุคสงครามเย็นคือ เรื่องจักรพรรดินิยม ที่เป็นแนวคิด มาร์กซิสต์ เรียกว่าจับแพะชนแกะไปโน้น

จริงๆ ลัทธิมาร์กในทางสากล มันสิ้นพลังไปแล้ว กลายเป็นประวัติศาสตร์ แต่คนไทยตามโลกไม่ค่อยทันเท่านั้นแหละครับ เพราะอ่านน้อย ค้นคว้าน้อย

ส่วนอเมริกาไม่มีภารกิจของชาติในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกต่อไป เพราะคอมมิวนิสต์แพ้ไปแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะสนับสนุนพวก Fasicm แลกกับการเป็นพวกกับอเมริกาเหมือนยุคสงครามเย็นที่ต้องหาพวก สู้กับสหภาพโซเวียต

ภารกิจของชาติอเมริกัน จึงเป็นเรื่องการค้า ไม่ใช่หาพวก

ภารกิจของชาติอีกอันหนึ่งที่สำคัญของอเมริการคือ "ต่อต้านการก่อการร้ายของมุสลิม Fundamentalism)" เขาอาจสนับสนุน Fasicm ในอียิปต์/ตุรกี เพราะไม่อย่างนั้นพวก Muslim Fundamentalism จะครองอำนาจในโลกมุสลิม และต่อต้านตะวันตก ดังนั้นในทางยุทธศาสตร์ตะวันตกจึงจำเป็นต้องสนับสนุนพวกฟาสซิสต์ในโลกมุสลิม

แต่ไทยไม่เกี่ยวอะไรกับยุทธศาสตร์นั้น เขาเลยไม่จำเป็นต้องสนับสนุนรัฐเผด็จการของไทยแต่อย่างใด และค่อนข้างเป็นปรปักษ์ เพราะมันขัดกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเขา

เราต้องยอมรับว่า อุดมการณ์พื้นฐานของอเมริกันคือ ผลประโยชน์ของชาติผ่านการค้า บนพื้นฐานแนวคิดเสรีนิยม Liberalism หากไม่มีอะไรขัดกับข้อแรกแล้ว เขาจะสนับสนุน ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเป็นหลัก

ตอนนี้ประเทศไทยขัดกับนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในอาเซียนของเขา จึงยากที่อเมริกาจะสนับสนุน

อเมริกาไม่ได้สู้กับจีนหรือโซเวียต แค่แย่งตลาดกันแค่นั้น ไม่ใช่สงครามอุดมการณ์


Thai Ariyaskun


ooo


Letter to Ambassador Glyn T. Davies, please stay away from our internal issue


To Your Excellency Ambassador Glyn T. Davies, United State Ambassador to Thailand,

I am writing to you on behalf of the Citizen of the Kingdom of Thailand. Our beloved country which maintain her peaceful over centuries till today, even we have our unagreeable issue for a decade, without the supporting in any kind from your country, we are able to govern ourselves in our own way. Therefore, I would like to request you and your country which have less aware of our long lasting history, the pride of our progenitors, and the way of believe in harmony and peaceful, to stay away from our internal issue. And turn your policy to secure your own internal affairs.

In addition, Thailand is situated in the middle of the New World Geography which may benefit for you and the US to use our mother land and soil for any of your Strategic Order, but our nation is a free country where everyone must have stand equally peaceful without any interference from your New World Order Policy.

Recently, your Embassy in Thailand had announced warning to your own people in Thailand to keep out any sensitive area – this may resulted from your Intelligence Agency’s alert which you should share to our Government in any sources of news you have to protect the country which your Embassy is located. Inconsiderateness to inform our Government can be interpreted that you want these tragedies to happen to our beloved country and even to our King’s nearby habitat.

We, as the Thai Citizens, all know that Hua Hin is the King’s beloved town. Thus having the bombs there can not count to any other meaning but your government wants this to happen.

This indeed is very sad to realize the selfishness of you and your local staffs as well as the cruelty and immorality that cause deaths to the innocent citizens and injured travellers who want to come to Thailand and collect the good memories back to their hometown.

I cannot beg anything but only to let you go away from our beloved country. Don’t use Thailand’s soil as your delivery base for any kind of battalion. And head back to your own country and do no more Ambassador’s job immediately.

Your faithfully,

Sitthichai Parinyanusorn

Citizen of Thailand who ancestor migrated to Thailand and stay peacefully almost a century under the patronage from the Royal Family of Thailand.

ที่มา : ไทยทริบูน

Source:

http://chaoprayanews.com/blog/socialtalk/2016/08/14/letter-to-ambassador-glyn-t-davies-please-stay-away-from-our-internal-issue/

ooo

รักษ์กะลาไทย..........

____________ กะลาไทยใบนี้เป็นที่รัก
__________ แจ้งประจักษ์กลางใจไทยทั้งผอง
________ เรารักษากะลาไทยในครรลอง
______ ความปรองดองดำเนินมาแต่ช้านาน

____________ กะลาไทยใบนี้มีความหลัง
__________ เป็นที่หวังเผ่าไทแผ่ไพศาล
________ ความเป็นธรรมเที่ยงแท้แต่โบราณ
______ เป็นเรื่องราวเล่าขานหลายชั่วคน

____________ กะลาไทยใบนี้ที่ห่วงหวง
__________ จากวันเดือนปีล่วงเป็นดอกผล
________ ธารน้ำใจรินหลั่งทั้งรวยจน
______ ประชาชนเป็นเจ้าของครอบครองมา

____________ กะลาไทยใบนี้เป็นที่สุด
__________ โลกมนุษย์แดนสวรรค์เหนือชั้นฟ้า
________ ต่างชื่นชมโสมนัสในกะลา
______ ประวัติศาสตร์ศึกษาเป็นสายใย

____________ กะลาไทยใบนี้มีมนต์ขลัง
__________ รวมพลังเริงรื่นชื่นสุขใส
________ ปวงไพร่ฟ้าเชื่อฟังอย่างตั้งใจ
______ ความเป็นไทยใต้กะลามานานเนา

____________ กะลาไทยใบนี้มีความหมาย
__________ เราเกิดแก่เจ็บตายแต่ก่อนเก่า
________ เป็นกะลาที่อาศัยใต้ร่มเงา
______ มีสุขทุกข์ซึมเศร้าคละเคล้ากัน

____________ กะลาไทยใบนี้เป็นที่พึ่ง
__________ กำเนิดความซาบซึ้งสารขัณฑ์
________ เป็นที่หลอมรวมใจให้ผูกพัน
______ เรายึดมั่นในกะลาสถาพร

...............,...,

เป็นกะลาใบเก่าแก่
ความสุขแท้พ่อแม่สอน
ใต้กะลาไม่อาวรณ์
ความวุ่นวายไม่แวะเวียน

....................
สาาาาาาาาาธุ!