วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

ฉลองรับ รัฐธรรมนูญผ่าน ด้วย "ประชาชนร่วมจ่าย"
รัฐธรรมนูญผ่านเมื่อวาน วันนี้ออกมาเสนอนโยบาย "ประชาชนร่วมจ่าย" ทันที เพราะรัฐธรรมนูญปูทางไว้แล้วว่า

"สิทธิเสมอกัน" ในทางสาธารณสุขหายไป รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกอย่ากลัวร่วมจ่าย ยังไงบัตรทองก็อยู่ ใช่บัตรทองยังอยู่ แต่ใช้ไม่ได้ทุกคนเพราะสิทธิไม่เสมอกัน แล้วแต่รัฐจะจัดให้

ขอแสดงความยินดีกับคนที่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ

ที่มา
[1] ปิยะสกล ยันบัตรทองยังอยู่ ขออย่ากลัว "ร่วมจ่าย"
http://www.matichon.co.th/news/240581

[2] สปท. หนุนประชาชนร่วมจ่ายค่าหมอ
http://www.posttoday.com/social/health/447325

@ หยุดดัดจริตประเทศไทย
8 สิงหาคม 2559