วันอาทิตย์, สิงหาคม 07, 2559

ไม่ว่าผลประชามติจะเป็นเช่นไร ชนะก็ดีใจ แพ้ก็ไม่ท้อถอย เราก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะได้ชัยมา!
ไม่ว่าผลประชามติจะเป็นเช่นไร ชนะก็ดีใจ แพ้ก็ไม่ท้อถอย เราก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะได้ชัยมา!


พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

เพื่อน ๆ อย่าเพิ่งหลับใหล
ดวงดาวยังคงเปล่งประกายแห่งความหวัง
เราผู้เป็นนิรนามจะยืนอยู่จนรุ่งสาง
ราตรีกาลจงสิ้นสุด แสงดาวค่อยจางหาย
เมื่อแสงอรุณฉาดฉาย เราจักได้ชัยชนะ!

จาก FB
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์